Welke bewijzen van oorsprong kunnen bedrijven gebruiken?

Ondernemingen kunnen hun aanvragen voor oorsprongscertificaten ingeven via het digitaal systeem DigiChambers.

De volgende documenten kunnen gebruikt worden als bewijs voor de aanvraag:

 • certificaat van niet-preferentiële oorsprong;
 • factuurverklaring van de leverancier;
 • leveranciersverklaring voor producten die niet van preferentiële oorsprong zijn;
 • leveranciersverklaring voor herhaald gebruik voor producten die niet van preferentiële oorsprong zijn;
 • verklaring van eigen productie;
 • bewijsstukken voor gebruikte goederen;
 • certificaat EUR.1;
 • certificaat EUR-MED (indien cumulatie niet werd toegepast);
 • leveranciersverklaring voor producten van preferentiële oorsprong (voor zover cumulatie niet werd toegepast);
 • verklaring voor herhaald gebruik voor producten van preferentiële oorsprong (voor zover cumulatie niet werd toegepast);
 • certificaat van preferentiële oorsprong FORM A uitgegeven in het kader van het APS (Algemeen Preferentiestelsel);
 • oorsprongsverklaring uitgegeven door een exporteur voor producten van preferentiële oorsprong.
Bron : https://economie.fgov.be/nl/themas/handelsbeleid/oorsprong-van-goederen/niet-preferentiele-oorsprong/certificaat-van-oorsprong

Was this helpful?

2 / 2

Een reactie achterlaten 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *