Release 2.12: Post-performance update

Workflow verbeteringen

Overzicht templates

Het overzicht van de templates werd aangepast zodat de referentie van de template meer plaats heeft. Hiervoor werden enkele minder-interessante velden verwijderd uit het overzicht.

Overzicht templates voor release
Overzicht templates na release

Niet-opgeslagen veranderingen

Er werd een bescherming ingebouwd zodat de ingevulde gegevens van een CO niet verloren zouden gaan bij het weg navigeren tijdens het invullen van de CO. Wanneer nu naar een andere pagina wordt genavigeerd terwijl er nog niet-opgeslagen veranderingen zijn, wordt een pop-up weergegeven die de gebruiker waarschuwt.

pop-up niet-opgeslagen veranderingen

Aanduiding creatiemethode

Voor de Kamers is het nu mogelijk om in het overzicht van de aanvragen te zien hoe de aanvraag gecreëerd is geweest. De onderstaande drie opties worden nu herkend:
– UI: Geen speciale aanduiding
– FTP: FTP vooraan de referentie
– API: API vooraan de referentie

Aanduiding creatiemethode in het overzicht

Deze informatie word ook herhaald in het detail en verwerkingsvenster zodat het steeds zichtbaar is.

Aanduiding creatiemethode in de metadata

Nieuwe releases

Vanaf deze release zal er in de applicatie ook steeds een bericht worden weergegeven in de applicatie om aan te duiden dat er nieuwe update is uitgevoerd. In de applicatie staat een korte samenvatting met daarbij een link naar de uitgebreide versie.

Visa stempel

Vanaf deze release is er een afzonderlijke stempel voorzien voor losse visa, visa zonder certificaat van origine. Deze nieuwe stempel bevat een extra label, “visa”, om dit verschil aan te duiden.

Visa stempel met extra label

Was this helpful?

8 / 0